Esrum Sø

Esrum Sø er Danmarks næststørste sø og har det reneste vand. Søen er dannet under sidste istid, og er 22,3 m på dybeste sted. Den har et overfladeareal på 17,3 km2 og er landets vandrigeste. Enkelte steder kan der bades tæt ved bredden, men strømmen kan være stærk! Man kan møde blishøne, gråand, hvinand,
troldand, knopsvane og toppet lappedykker. Mølle-krogen i den sydlige ende af søen er fuglereservat. Antallet af skarvreder i kolonien ved Møllekrogen er på 10 år steget fra 75 til ca. 650. Fuglekasserne langs søbredden er opsat til hvinanden, som er en hulerugende fugl, og her er adgang forbudt. Reservatgrænsen er afmærket med gule bøjer på søen. Fra to fugletårne er der god udsigt over reservatet. Området er nylig valgt som pilotprojekt med henblik på at gøre Gribskov og Esrum sø til nationalpark. Søen benyttes flittigt til lystsejlads og fritidsfiskeri (husk fiskekort!). Der er havneanlæg ved Fredensborg, ved Sørup og i Nødebo.