Grønholt Kirke

Grønholt kirke blev bygget i midten af 1100-tallet og hørte dengang under Esrum Kloster. Kirkens ældste dele er skib og kor, mens våbenhus (nu sakristi) og tårn kom til senere.
Det fritstående alter i koret mod øst er enestående i Skandinavien. Alterpladen består af en gotlandsk kalksten, som vejer ca. 930 kg placeret på fem søjleben, der er originale men delvist rekonstruerede i 1964-66. Foran bordpladen ses et relikviegemme, hvor der iflg. sagnet har ligget et stykke af jomfru Marias særk eller et pandestykke fra en af de hellige tre konger! At det fornemme alter er havnet i den beskedne kirke skyldes formentlig naboskabet til Voldstedet i Grønholt Vang, som er rester af Knud 6.s kongeborg.
Under restaureringen af kirken (1965) fandt man den gamle fod til døbefonten, og på en nærliggende gård skaftestykket, men ikke kummen. I stedet lod man billedhugger Vitus Nielsen lave en ny i rødgrå kalksten – som de oprindelige dele.